home NASLOVNICA
    PROFIL FIRME
        ZASTUPANJE I SERVIS
            NAŠI PROIZVODI
                EDUKACIJA RONILACA
                    PODVODNI RADOVI

Ovlastenje i certifikati

RONJENJE I OBUKA ZA RONJENJE
 • HRS (CMAS) instruktor **** No: 028/I4HR
 • SSI Instruktor OWI No: 153-C
 • SSI Instruktor AOWI No: 153-C
 • Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti Ministartsva prosvjete i športa, Klasa: 034-04/01-01/09, Ur.Br: 556-10-03-01-02
 • DAN EUROPE No: 49867.2010.0000 CAN

ZASTUPANJE I SERVIS

Servis viskotlačnih boca
 • Odobrenje Državnog inspektorata, Klasa: UPI-310-12/04-01/1536, Ur.Br: 556-11-03-04-02, Za obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda visokotlačnih boca izrađenih iz čeličnih ili lakih legura ili iz kompozitnih materijala.
Servis dišne izolacijske opreme za rad na kopnu
 • Ovlaštenje AUER-MSA o zastupanju i servisiranju zaštitne opreme u RH i BiH broj ZH1/701
Visokotlačni kompresori za medicinski čisti zrak
 • Uvjerenje državnog inspektorata za zvanje rukovatelj kompresora, Klasa: 133-02/02-01/147
 • Uvjerenje državnog inspektorata za zvanje punitelj posuda tehničkim plinovima, Klasa: 133-02/02-01/148, Ur.Br: 556-10-03-01-02
 • Certifikat BAUER-KOMPRESSOREN MUENCHEN, 30.06.1993 i 10.11.1989.
 • Certifikat BAUER-KOMPRESSOREN o zastupanju i servisu, 15.05.2000.
 • Certifikat BAUER-KOMPRESSOREN o zastupanju i servisu, 22.05.2006.


RONEX-TERMIX kablovi za podvodno rezanje
 • Rješenje o priznanju prava na žig No:Ž971721
 • Potvrda o upisu patenta u registar No:P970620ARonex d.o.o, A.Starčevića 21, 35000 Slavonski Brod, CROATIA